Webbaserade utbildningar


Syfte:
Leder till att personalen kommer till insikt om deras betydelse för avdelningens / butikens framgång, samt ökar personalens kunnande och engagemang för att sälja optimalt till varje kund.

Innehåll:
Den webbaserade utbildningen (Blended Learning) består av tre delar. En digital inledning, en fysisk utbildning och slutligen en digital uppföljning med ett test på utbildningen.

Den digitala versionen byggs upp med en blandning av innehåll med text, bild och film där användaren med interaktivitet deltar för att på så vis öka själva inlärningen. Omfånget kan givetvis utvecklas och anpassas efter behov och önskemål.

Innehållet kan förändras och utvecklas löpande.

  • Del 1:

o    Introduktionsfilm från intern avsändare (VD, områdesansvarig el dylikt)

o    Ca 10-20 st faktabaserade sidor (presenteras i text och tillhörande bilder) som förmedlar era övergripande värden, värderingar, affärside, samt sammanfattar Sälj- & relationsutbildningens viktigaste delar.

o    Introduktionsfilm och sidor med bild och text från Björn Holm

  • Del 3:

o    Ca 8-10 filmatiserade Rollspel/film case som lyfter fram budskapet på ett pedagogiskt – och lättsamt sätt kombinerat med repetition i text och bild. (Genom att använda flera medier ökas effekten). Filmer anpassas och görs i miljöer och sammanhang deltagaren känner igen för ytterligare öka inlärningen.

o    Sammanfattning Key Points

o    Avslutande test där användaren anger vem denne är och sedan får svara på ett antal frågor. Efter genomgånget test får användaren ett diplom!

”All utbildning anpassas efter kundens specifika önskemål och förutsättningar – vi kan även genomföra utbildningarna till sjöss om man så önskar.”