Försäljningsutbildningar


Syfte:
Leder till att personalen kommer till insikt om deras betydelse för avdelningens / butikens framgång, samt ökar personalens kunnande och engagemang för att sälja optimalt till varje kund.

Innehåll:
Vad försäljning är Hur man tar kontakt med kunder / praktik och teori Vad är ett säljargument och hur använder vi dem på våra viktigaste produkter. Affärssimulering med video – hur man tar kontakt med kunder och framlägger säljargument

Tid:
1 dags utbildning

Målgrupp:
All personal i service och detaljhandeln.

”All utbildning anpassas efter kundens specifika önskemål och förutsättningar – vi kan även genomföra utbildningarna till sjöss om man så önskar.”