Serviceutbildningar


Syfte:
Ger kursdeltagaren grundläggande kunskaper i teori och praktik inom områdena service och exponering.

Innehåll:
Vad service är Vikten av service för att få återkommande kunder Grupparbeten med framtagande av god service Rollspelsträning med video om hur man ger service i butiken Exponeringsteorier / Spacemanagement.

Tid:
1 dags utbildning

Målgrupp:
All personal i service och detaljhandeln. 

”All utbildning anpassas efter kundens specifika önskemål och förutsättningar – vi kan även genomföra utbildningarna till sjöss om man så önskar.”