Köpmannaskap Utbildningar


Syfte: 
Att ge butikschefer kunskap i teori och praktik för att de ska kunna driva sina enheter/avdelningar lönsammare.

Innehåll:
Ekonomi / lönsamhetsberäkningar samt resultatanalys Presentationsteknik / Införsäljningsteknik Intern marknadsföring Ledarskap Kampanj / Aktivitetsplanering Sortimentanalys Prissättning / valueprice / kombinationserbjudande.

Tid:
2 dagars utbildning

Målgrupp:
Ledande befattning inom service och detaljhandeln.

Steg 1:
Teoretisk och praktisk utbildning under två dagar där vi med hjälp av den s.k. köpmannaskapsmodellen tillsammans med kursledaren tar fram kampanjer och andra säljfrämjande aktiviteter.

Steg 2:
Genomföra de planerade aktiviteterna man gemensamt tagit fram på plats i butik

”All utbildning anpassas efter kundens specifika önskemål och förutsättningar – vi kan även genomföra utbildningarna till sjöss om man så önskar.”