Företaget


Vårt huvudfokus är utbildning av butiks- och restauranganställda samt deras chefer.

Vi har sedan starten 1995 hjälpt ett stort antal mycket nöjda kunder till merförsäljning genom utbildning och konsultverksamhet. Allt vi gör syftar till att göra våra kunder mer lönsamma. 

Det räcker inte med en bra produkt på butikshyllan

dag är många väldigt duktiga på att skapa snygga och eleganta butiksmiljöer och på att utforma slagkraftiga reklamkoncept. Men ofta är detta inte tillräckligt för att man ska lyckas sälja en produkt, även om produkten I sig är bra. Med engagerad och målinriktad butikspersonal kan man åstadkomma mycket stora lönsamhetsförbättringar. Personalen kan med enkla medel öka resultatet I försäljningen.

Våra olika typer av kunder har minst en sak gemensamt. De har alla insett vilken enorm försäljnings- och marknadsföringsresurs som målinriktad butikspersonal utgör.

Affärsidé
Att hjälpa kunderna att öka sin merförsäljning

Verksamhetsidé
Utveckla och träna ledare och säljare inom Detalj- & Restauranghandel.

Målgrupp
Företag som inte vill följa strömmen utan istället leda utvecklingen inom Detalj och Restauranghandel.

Merförsäljarna kan erbjuda

  • Försäljningsutbildningar
  • Ledarutbildningar
  • Serviceutbildningar
  • Verksamhets & Kompetensanalyser
  • Retorik träning
  • Mystery shop
  • Rekrytering